Dobrodošli na web stranice komunalnog poduzeća Škovacin 

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada / Mixed Municipal Waste Collection Schedule

Od 01. listopada 2020. započeti će preuzimanje miješanog komunalnog otpada na obračunskom mjestu korisnika, a varijabilni dio računa ovisiti će o mjesečnom broju pražnjenja spremnika svakog pojedinog korisnika.

Molimo da na dane odvoza miješanog komunalnog otpada iznesete spremnik do 05:00 h ujutro pred objekt ili do najbližeg mjesta do kojeg komunalno vozilo ima pristup. Spremnike uklonite s mjesta preuzimanja istog dana, odmah nakon preuzimanja spremnika. Vreće koje se budu nalazile izvan (za njih predviđenih) spremnika neće se odvoziti. Raspored odvoza i dodatne informacije pronađite u članku.

--------------------------------------------------------------

Mixed municipal waste collection at the users' billing sites will commence on October 1st 2020. The variable billing fee will depend on the number of monthly waste collections for each billing site individually.
Please, bear in mind that waste bins are to be set outside the billing site no later than 5:00am on scheduled collection day. Consequently, they are to be removed from the collection point the same day, immediatelly after the collection. Bags of waste  that are left outside the bins will not be collected as all waste should be presented in a bin. Please see the schedule and additional instructions in the article.

Odluka o smanjenju naknade za korištenje javne površine, zakupa šandova, stolova, mobilnih kućica i kioska na zelenoj tržnici i ribarnici u Rogoznici i uz istu

Načelnica Općine Rogoznica, na prijedlog Škovacin d.o.o., izdaje Suglasnost na Odluku o smanjenju naknade za korištenje javne površine, zakupa šandova, stolova, mobilnih kućica i kioska na zelenoj tržnici i ribarnici u Rogoznici i uz istu, od 10.06.2020., a kojom se, u cilju ublažavanja posljedica uzrokovanih koronavirusom COVID-19, naknade na tržnici i ribarnici umanjuju za 50 % iznosa. Više na poveznici: Odluka o smanjenju naknade za korištenje javne površine, zakupa šandova, stolova, mobilnih kućica i kioska na zelenoj tržnici i ribarnici u Rogoznici i uz istu - pdf

NEPROPISNO ODLAGANJE GLOMAZNOG OTPADA

Škovacin d.o.o. Rogoznica na ovaj način podsjeća sve svoje korisnike na pravo besplatnog, ali i obvezu adekvatnog zbrinjavanja glomaznog otpada kako bi se izbjegli prizori njegova nekontroliranog i nepropisnog odlaganja na javno prometnim površinama i ostalim površinama koje nisu namijenjene za odlaganje otpada. ŠKOVACIN d.o.o. će, na pisani zahtjev Korisnika, jednom godišnje bez dodatne naknade, preuzeti od Korisnika usluge na adresi obračunskog mjesta glomazni i zeleni otpad (grane, lišće, trava i sl.), u slučaju kada Korisnik svoje obveze izvršava uredno. Usluga svakog narednog preuzimanja glomaznog otpada naplaćuje se po cijeni od 625,00 kuna (500,00 kuna +PDV) po spremniku od 7 m³. Također, davatelj usluge će, na pisani zahtjev Korisnika, bez dodatne naknade, jednom godišnje, preuzeti od Korisnika usluge na adresi obračunskog mjesta zeleni otpad (grane, lišće, trava i sl.), u slučaju kada Korisnik svoje obveze izvršava uredno. Usluga svakog narednog preuzimanja zelenog otpada naplaćuje se po cijeni od 187,5 kuna (150,00 kuna +PDV) po jednom Piaggiu vozilu cca 1,7 m³.

Zakon zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog otpada) na javnim površinama.

Odlaganje građevnog, krupnog, opasnog ili sl. otpada na javnim površinama nije dozvoljeno. Također, takvo ponašanje je neprihvatljivo, neodgovorno, nerazborito i kažnjivo. Navedeno, osim što je estetski i higijenski problem, predstavlja i veliki problem prilikom organizacije posla s obzirom da je teško pretpostaviti gdje će nas što dočekati, a onda to znači možebitnu dodatnu upotrebu radne snage, opreme i vozila te, nažalost, moguće kašnjenje u redovnom obavljanju djelatnosti sakupljanja i prijevoza otpada.

Molimo građane koji imaju priliku sresti se sa divljim odlaganjem bilo kakve vrste otpada ili  sličnim situacijama da iste, ako su u mogućnosti, zabilježe fotografijom ili drugim načinom (podatke vozila, osobe koja prekršaj čini, kao i lokaciju izvršenja) i prijave prekršaj čim prije komunalnom redarstvu Općine Rogoznica, na 022 559 040, opcina.rogoznica@si.htnet.hr ili izvrše dojavu na adresu komunalnog poduzeća: k.usluga@skovacin.hr , info@skovacin.hr .

Korisnike usluge svakako podsjećamo i da odvajaju različite vrste otpada i odlažu ih u spremnike za odvojeno prikupljanje otpada. Lokacije potražite OVDJE.

 

PRISTOJBA ZA VEZ 2020. / PORT DUES 2020

PRISTOJBA ZA VEZ 2020./ PORT DUES 2020 - PDF

LUČKA UPRAVA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE
PORT AUTHORITY OF ŠIBENIK-KNIN COUNTY

http://www.luskz.hr/