Dobrodošli na web stranice komunalnog poduzeća Škovacin 

Javni natječaj za direktora društva

Javni natječaj za člana uprave - direktora trgovačkog društva komunalnog poduzeča "ŠKOVACIN" d.o.o. - Rogoznica (120 kb-pdf)


Obavijest o raspisanom Natječaju objavljena je 15. siječnja 2020. u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“.

PayDo web i mobilna aplikacija

Brza i jednostavna on-line kupnja parkirnih karata!

FAQ - često postavljana pitanja

REGISTRIRAJ SE

preuzmite aplikaciju:

Google Play (android)

App Store (iOS)

Registrirajte se na https://app.paydo.hr/registracija/ i poveznica za aktivaciju usluge dolazi na Vašu mail adresu. Nakon aktivacije, ulaskom u aplikaciju na listi gradova odaberite Rogoznicu.

Za kupnju odaberite vrstu karte, upišite točnu registarsku oznaku vozila za koje uslugu koristite, odaberite zonu, razdoblje korištenja, način plaćanja i finalizirajte kupnju kroz samo nekoliko klikova! 

Omogućeno za: satne, dnevne, višesatne (nalog za plaćanje), zamjenske višesatne (nalog za plaćanje), tjedne i desetodnevne karte.

Ako plaćate nalog, broj naloga nalazi se u opisu plaćanja (VPK).

NAPOMENA: Sezonske karte i dalje je moguće kupiti samo u uredu Parkirališne službe Škovacin d.o.o., za radnog vremena.

Plaćanje na PayDo moguće je putem bankovnih kartica ili putem prepaid korisničkog računa.

Vrijeme naplate: 15.05. - 30.09.

CJENIK KORIŠTENJA JAVNOG PARKIRALIŠTA U NAPLATI

Cjenik korištenja javnog parkirališta u Općini Rogoznica - pdf

 

CJENIK KORIŠTENJA JAVNOG PARKIRALIŠTA

U OPĆINI ROGOZNICA

 

I.            SATNE PARKIRALIŠNE KARTE

1.       ZONA 1, od 6 do 24 h – 5 kn/h (minimum, bez ograničenja)

2.       ZONA 2, od 6 do 24 h - 5 kn/h (minimum, bez ograničenja)

 

II.            POVLAŠTENE I KOMERCIJALNE PARKIRALIŠNE KARTE

1.       SEZONSKA KARTA – 500 kn – vrijedi od 15.05. do 30.09. samo za ZONU 2

2.       TJEDNA KARTA – 200 kn – vrijedi sedam (7) dana samo za ZONU 2

3.       DESETODNEVNA KARTA – 300  kn – vrijedi deset (10) dana samo za ZONU 2

 

III.            DNEVNE PARKIRALIŠNE KARTE – valjane 24 h od izdavanja

1.       ZONA 1 – 90 kn/dan

2.       ZONA 2 – 90 kn/dan

                                                                                                                                                                

IV.            VIŠESATNE PARKIRALIŠNE KARTE  (u punom iznosu) – valjane 24 h od izdavanja

1.       ZONA 1 – 100 kn/dan

2.       ZONA 2 – 100 kn/dan         

 

V. NAJAM REZERVIRANOG PARKIRALIŠNOG MJESTA       

 

1. naknada za najam rezerviranog parkirališnog mjesta – 1.500,00 kuna – vrijedi od izdavanja Odobrenja do 30.09.2019.     

                   

Vrijeme naplate: 15.05. - 30.09.