Usluge
parking@skovacin.hr

Parkirališta

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 6. Zakona osigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 67/08, 48/10 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11, 80/13 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17), čl.133. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18) i članka 29. Statuta Općine Rogoznica ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske Županije", broj 9/09, 5/13, 13/13 – pročišćeni tekst i 2/18), uz prethodnu suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova, Broj:511-13-01/UP/I-291/19, od 26. travnja 2019. godine, Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 11. sjednici, od 30. travnja 2019. godine, donosi ODLUKU o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na području Općine Rogoznica ("Službeni vjesnik Općine Rogoznica 03/19).

Na temelju članaka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj, 68/18 i 110/18), Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkom društvu Škovacin d.o.o. (Službeni vjesnik Općine Rogoznica 03/19), članka 29. Statuta Općine Rogoznica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 5/09, 5/13 i 13/13-pročišćeni tekst i 2/18), Općinsko vijeće Općine Rogoznica, na 11. sjednici od 30. travnja 2019. godine, donosi ODLUKU o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama (Službeni vjesnik Općine Rogoznica 3/19).

OPĆI UVJETI ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE PARKIRANJA NA UREĐENIM JAVNIM POVRŠINAMA - pdf

Opće informacije: U vremenu naplate (15.05. - 30.09.), po postavljanju parkirališne opreme, satne karte mogu se kupiti na automatima za prodaju karata (s uputama), kioscima Tiska te slanjem tekstualne poruke (SMS) na odgovarajući broj zone. Ako usluga korištenja parkirališnog mjesta nije podmirena na vrijeme, plaćanje se regulira izdavanjem višesatne parkirališne karte - VPK. Vrijeme koje vozilo može provesti na naplatnom mjestu bez plaćene usluge korištenja parkirališta je najviše 15 minuta od dolaska na parkiralište. 

Važno je obratiti pozornost na točnost podataka pri m-uplatama. Satne karte važno je pravilno istaknuti ispod vjerobranskog stakla, upravo kako je na istima i naznačeno.
Povlaštene parkirališne karte (PPK) mogu se nabaviti u uredu komunalnog poduzeća Škovacin d.o.o., Obala kneza Domagoja 54, svakim radnim danom (09-14h i 17-21 h) te subotom (09-14 h).

Svi kupci PPK trebaju priložiti dokumentaciju vozila, te OIB vlasnika vozila.  Molimo korisnike da poštuju horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, te  da istaknu oznaku pristupačnosti sukladno propisima.         

Na javnim parkiralištima posebno su obilježena mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditetom. Osobe s invaliditetom koje u vozilu imaju sukladno propisima istaknut važeći znak pristupačnosti iz članka 40. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine 67/08, 48/10 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11, 80/13 - Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17) te članka 2. Pravilnika o pristupačnosti (NN broj 78/08), odnosno istovjetni standardizirani model invalidske iskaznice zemalja Europske unije, tzv. Blue Badge, imaju pravo parkirati vozilo na označenim parkirališnim mjestima za osobe s invaliditetom bez plaćanja naknade.
Prava koja proizlaze iz znaka pristupačnosti ne smije koristiti osoba koja nije osoba s invaliditetom. Pravo na znak pristupačnosti ima osoba s 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto. Nije potrebno da osoba s invaliditetom bude vlasnik vozila jer znak pristupačnosti glasi na osobu a ne na vozilo. 

            

POČETAK NAPLATE KORIŠTENJA PARKIRALIŠTA 2020.

Poštovani korisnici parkirališta!

Sukladno ODLUCI o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na području Općine Rogoznica ("Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, 03/19)., 01.06.2020. počinje naplata korištenja parkirališnih mjesta u mjestu Rogoznica, u ulicama: Miline, Jadranska, Poglavičkih žrtava, don Ive Jurčeva, Zadarska, Trogirska te Obala kneza Domagoja.
Karte se mogu kupiti na automatima za prodaju karata, slanjem tekstualne poruke na odgovarajući broj zone, putem PayDo aplikacije, na kioscima TISAK ili na blagajni Parkirališne službe Škovacin d.o.o. (ovisno o potrebnoj karti). Ukoliko usluga korištenja parkirališnog mjesta nije podmirena na vrijeme, plaćanje se regulira izdavanjem VPK. Vrijeme koje vozilo može provesti na naplatnom mjestu bez plaćene usluge korištenja parkirališta je najviše 15 minuta od prvog dolaska na parkiralište.
Obratite pozornost na točnost podataka pri m-uplatama! Satne karte pravilno istaknite ispod vjerobranskog stakla! Poštujte horizontalnu i vertikalnu signalizaciju! Ako je imate, istaknite oznaku pristupačnosti! Povlaštene parkirališne karte (PPK) kupite u našem uredu, počevši od 01.06.2020. godine., od 07 do 15 h! Cjenik je ostao nepromijenjen. Više na poveznici: http://www.skovacin.hr/index.php?opt=news&act=mlist&id=76&lang=hr

Od 08.06.  radno vrijeme sa strankama:
• pon. – pet. od 09 do 14 h i 17 do 21 h
• subotom od 09 do 14 h

Državnim praznicima i neradnim danima ured je zatvoren za stranke.

PayDo web i mobilna aplikacija

Brza i jednostavna on-line kupnja parkirnih karata!

FAQ - često postavljana pitanja

REGISTRIRAJ SE

preuzmite aplikaciju:

Google Play (android)

App Store (iOS)

Registrirajte se na https://app.paydo.hr/registracija/ i poveznica za aktivaciju usluge dolazi na Vašu mail adresu. Nakon aktivacije, ulaskom u aplikaciju na listi gradova odaberite Rogoznicu.

Za kupnju odaberite vrstu karte, upišite točnu registarsku oznaku vozila za koje uslugu koristite, odaberite zonu, razdoblje korištenja, način plaćanja i finalizirajte kupnju kroz samo nekoliko klikova! 

Omogućeno za: satne, dnevne, višesatne / zamjenske višesatne (nalog za plaćanje), tjedne i desetodnevne karte.

Ako plaćate nalog, broj naloga nalazi se u opisu plaćanja (VPK).

NAPOMENA: Sezonske karte i dalje je moguće kupiti samo u uredu Parkirališne službe Škovacin d.o.o., za radnog vremena.

Plaćanje na PayDo moguće je putem bankovnih kartica ili putem prepaid korisničkog računa.

Vrijeme naplate: 15.05. - 30.09.

CJENIK KORIŠTENJA JAVNOG PARKIRALIŠTA U NAPLATI

Cjenik korištenja javnog parkirališta u Općini Rogoznica - pdf

 

CJENIK KORIŠTENJA JAVNOG PARKIRALIŠTA

U OPĆINI ROGOZNICA

 

I.            SATNE PARKIRALIŠNE KARTE

1.       ZONA 1, od 6 do 24 h – 5 kn/h (minimum, bez ograničenja)

2.       ZONA 2, od 6 do 24 h - 5 kn/h (minimum, bez ograničenja)

 

II.            POVLAŠTENE I KOMERCIJALNE PARKIRALIŠNE KARTE

1.       SEZONSKA KARTA – 500 kn – vrijedi od 15.05. do 30.09. samo za ZONU 2

2.       TJEDNA KARTA – 200 kn – vrijedi sedam (7) dana samo za ZONU 2

3.       DESETODNEVNA KARTA – 300  kn – vrijedi deset (10) dana samo za ZONU 2

 

III.            DNEVNE PARKIRALIŠNE KARTE – valjane 24 h od izdavanja

1.       ZONA 1 – 90 kn/dan

2.       ZONA 2 – 90 kn/dan

                                                                                                                                                                

IV.            VIŠESATNE PARKIRALIŠNE KARTE  (u punom iznosu) – valjane 24 h od izdavanja

1.       ZONA 1 – 100 kn/dan

2.       ZONA 2 – 100 kn/dan         

 

V. NAJAM REZERVIRANOG PARKIRALIŠNOG MJESTA       

 

1. naknada za najam rezerviranog parkirališnog mjesta – 1.500,00 kuna – vrijedi od izdavanja Odobrenja do 30.09.2019.     

                   

Vrijeme naplate: 15.05. - 30.09.

PRODAJA POVLAŠTENIH PARKIRALIŠNIH KARATA

Poštovani korisnici parkirališta!

Sukladno ODLUCI o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na području Općine Rogoznica ("Službeni vjesnik Općine Rogoznica“, 03/19)., od 03.06.'19. svoje povlaštene parkirališne karte (PPK) kupite u našem uredu, Obala kneza Domagoja 54, Rogoznica.

Parkirališna služba Škovacin d.o.o.
PRIGOVORI, UPITI, BLAGAJNA – radno vrijeme sa strankama:
• pon. – pet. od 09 do 14 h i 17 do 21 h
• subotom od 09 do 14 h

Državnim praznicima i neradnim danima ured je zatvoren za stranke.


Dodatne informacije pronađite na http://bit.ly/2WpGT7V ili na tel. 022/558-427.

POVLAŠTENE I KOMERCIJALNE PARKIRALIŠNE KARTE
1. SEZONSKA KARTA – 500 kn – vrijedi od 15.05. do 30.09. samo za ZONU 2
2. TJEDNA KARTA – 200 kn – vrijedi sedam (7) dana samo za ZONU 2
3. DESETODNEVNA KARTA – 300  kn – vrijedi deset (10) dana samo za ZONU 2

Vrijeme naplate: 15.05. - 30.09.

Rezervacija parkirališnog mjesta

Obrazac Zahtjeva preuzmite ovdje:

Zahtjev za rezervirano parkirališno mjesto (pdf)

Napomena: Zahtjev se dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rogoznica, Obala hrvatske mornarice 17, Rogoznica. Kopiju ovog zahtjeva na dan podnošenja podnositelj dostavlja i organizatoru parkiranja, Škovacin d.o.o., Obala kneza Domagoja 54, Rogoznica, osobno ili elektroničkim putem na parking@skovacin.hr

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

- uz zahtjev dostaviti kopiju osobne iskaznice te kopiju izvatka iz sudskog ili obrtnog registra ako se radi o obrtu ili trgovačkom društvu.

Vrijeme naplate: 15.05. - 30.09.

 

CAR PARK RATES / PARKPLATZPREISE / TARIFFE DI SOSTA

 CAR PARK RATES / PARKPLATZPREISE / TARIFFE DI SOSTA (PDF 0,5 MB)

NOTICE REGARDING THE LACK OF PAYMENT OF A PARKING FEE / BENACHRICHTIGUNG   ZAHLUNGSAUFTRAG FÜR PARKPLATZ / NOTIFICA DI MANCATO PAGAMENTO DEL TICKET - pdf

Your vehicle has been parked without a valid regular parking fee?
Ihr Fahrzeug ohne gültige Parkplatzkarte geparkt wurde?
Il mancato pagamento della tariffa di sosta per il veicolo di cui Lei risulta essere proprietario?

 

E
Pursuant to the Decision on the Organization and Manner of Payment of Parking Fees for Public Parking Lots in the area of the Town of Rogoznica, the Parking Enforcement Officer authorized by the Parking Management for parking supervision has issued the enclosed payment order. The payment in the said amount is to be made within eight (8) days in an appropriate institution in order to avoid exposing yourself to additional lawyer's fees for foreign citizens (additional expenses with actual costs of debt and legal interest rates).
To avoid any additional expenses, it is recommended to make the substitute hours-long payment immediately upon leaving the parking lot. The substitute hours-long payment order can be paid at “Tisak” newsstands, at our Cash Desk, or via Mobile and web application PayDo. The substitute hours-long payment order includes the whole time a vehicle stays on a parking lot and the fee for the payment order issuance (10,00 HRK). Take this payment order with you!
This payment order is issued for the purpose of enabling the usage of public parking lots to all the users under the same conditions.
For payments from abroad please use the following: 
IBAN: HR2723400091110819881, SWIFT (BIC): PBZGHR2X
Payment description: parking ticket number (payment order number) / vehicle registration number.
DE
Gemäß dem Entschluss über die Organisation und Zahlungsweise des Parkens auf öffentlichen Parkplätzen auf dem Gebiet von Rogoznica hat Ihnen die berechtigte Person der Parkplatzbehörde eine Zahlungsanweisung ausgestellt. Die Zahlung des angegebenen Betrags soll  binnen acht (8) Tagen in der entsprechenden Institution erfolgen, um die zusätzlichen Anwaltskosten für die Ausländer zu vermeiden (zusätzliche Unkosten mit aktuellen Schuldkosten und gesetzlichen Verzugszinsen).
Es wird empfohlen, die Zahlung sofort nach dem Verlassen des Parkplatzes bei unserem Kiosk „Tisak“ oder an unsere Kasse zu machen, oder über Mobile und Webanwendung PayDo, um zusätzliche Kosten zu vermeiden. Die ersetzende Stundenzahlungsanweisung schließt die ganze Zeit, solange das Kfz auf dem Parkplatz bleibt und die Ausstellungsgebühr für die Zahlungsanweisung ein (10,00 HRK). Nehmen Sie diesen Zahlungsauftrag mit Ihnen!
Die Zahlungsanweisung wird dazu ausgestellt, allen Nutznießern die Nutzung von öffentlichen Parkingplätzen unter gleichen Bedingungen zu ermöglichen.     
Für Zahlungen aus dem Ausland werden Sie gebeten, die folgenden Angaben zu verwenden:
IBAN: HR2723400091110819881, SWIFT (BIC): PBZGHR2X
Zahlungszweck: Nummer der Parkkarte (die Zahlungsanweisung / Kfz-Kennzeichen
IT
In ottemperanza alla Delibera sull'organizzazione e le modalità di pagamento della sosta presso i parcheggi pubblici a pagamento nella Città di Rogoznica, l'ausiliario autorizzato dall'Amministrazione del parcheggio alla vigilanza dello stesso ha emesso la contravvenzione allegata alla presente. Il pagamento dell'importo indicato va effettuato entro otto (8) giorni presso una struttura autorizzata, onde evitare ulteriori spese legali relative alla riscossione da uno Stato estero (che implicano la copertura, da parte del soggetto insolvente, di ulteriori spese relative alla riscossione e ai tassi di interesse legali).
Al fine di evitare l’insorgere di spese aggiuntive, sarebbe tuttavia possibile pagare un ticket sostitutivo. La esortiamo a saldare la presente contravvenzione direttamente all'uscita dal parcheggio presso i punti vendita autorizzati, le edicole Tisak, presso l'Ufficio Cassa del parcheggio o tramite Mobile e applicazione Web PayDo. Il ticket sostitutivo include l'importo della tariffa evasa e le relative spese di emissione (10,00 HRK). Prenda questo ordine di pagamento con Lei!
La presente contravvenzione è stata emessa al fine di favorire l'utilizzo del parcheggio pubblico da parte di tutti gli utenti secondo le medesime condizioni.
Coordinate bancarie per i pagamenti dall'estero:
IBAN: HR2723400091110819881, SWIFT (BIC): PBZGHR2X
Causale: numero di ticket (numero della contravvenzione) / numero di targa del veicolo

SLUŽBA ZA KORISNIKE

Parkirališna služba Škovacin d.o.o.
PRIGOVORI, UPITI, BLAGAJNA – radno vrijeme sa strankama:
• pon. – pet. od 09 do 14 h i 17 do 21 h
• subotom od 09 do 14 h
• tel./fax. +385 (0)22 558 427
• e-mail: parking@skovacin.hr 

GB
Parking Service Customer Support
Skovacin Ltd.
Address: Obala kneza Domagoja 54, 22203
Rogoznica, HR
Email: parking@skovacin.hr
Telephone: 00385.22.558.427
Office Hours (Cash Desk):
Monday through Friday 9am – 2pm and 5pm - 9pm
Saturday 9am – 2pm
Sunday and National Holidays All Offices Closed
Complaints, questions, appeals and suggestions in
writing: by registered mail, addressing it to the
above address or by e-mail

DE
Parkplatz Kundenservice
Skovacin mbH
Anschrift: Obala kneza Domagoja 54, 22203
Rogoznica, HR
E-Mail: parking@skovacin.hr
Telefon: +385 22 558 427
Öffnungszeiten (Kasse):
Montag - Freitag 09.00 -14.00 Uhr und
17.00 – 21.00 Uhr
Samstag 09.00 bis 14.00 Uhr
Sonntags und an nationalen Feiertagen geschlossen
Beschwerde, Fragen, Klagen und Vorschäge in
schriftlicher Form ergehen an die oben genannte
Anschrift per Einschreibebrief oder per E-Mail

IT
Parcheggio - Servizio Clienti
Skovacin S.p.A.
Indirizzo: Obala kneza Domagoja 54, 22203
Rogoznica, HR
E-mail: parking@skovacin.hr
Telefono: 00385-22-558-427
Orario d'ufficio (Ufficio Cassa):
Da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 14:00 e 17:00
alle 21:00
Sabato dalle 09:00 alle 14:00
Chiuso domenica e festivi
Reclami, domande, ricorsi e suggerimenti in forma
scritta: a mezzo raccomandata all'indirizzo sopra
riportato o tramite posta elettronica

mParking - plaćanje usluge putem SMS poruke

Korisnik javnog parkirališta može samostalno kupiti satnu kartu mobilnim telefonom sukladno istaknutim uputama za korisnike. Kupnja satne karte mobilnim telefonom obavlja se elektronički. Za plaćeno parkiranje koje je prihvaćeno i evidentirano u informacijskom sustavu organizatora parkiranja ne izdaje se tiskana parkirališna karta, nego Korisnik zaprima SMS potvrdu o plaćenoj satnoj parkirališnoj karti.

Pri plaćanju SMS-om treba upisati točnu registarsku oznaku i poruku poslati na odgovarajući broj zone u kojoj je vozilo parkirano:

708205 - ZONA 1

708206 - ZONA 2

Ako korisnik ne primi SMS potvrdu o plaćenoj satnoj parkirališnoj karti unutar dvije (2) minute od slanja SMS poruke kojom se plaćanje želi izvršiti smatra se da plaćanje nije uspjelo te ga treba izvršiti koristeći jedan od ostalih ponuđenih načina.
Korisnik će dobiti SMS-om upozorenje o isteku vremena za koje je plaćeno korištenje javnim parkiralištem, nakon čega može platiti satnu parkirališnu kartu za korištenje javnim parkiralištem za sljedećih 60 minuta slanjem nove SMS poruke.

Ova usluga je moguća samo za brojeve hrvatskih mobilnih mreža.

UPUTE ZA PLAĆANJE - ZONA 1 (PDF 0,13 MB)

 

 

 

 

 

UPUTE ZA PLAĆANJE - ZONA 2 (PDF 0,13 MB)