Usluge
parking@skovacin.hr

Parkirališta

Na području Općine Rogoznica organizacija i naplata korištenja javnih parkirališta provodi se temeljem Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na području Općine Rogoznica  te Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja na području Općine Rogoznica (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 17/07, 18/08), uz potrebne suglasnosti.

Opće informacije: U vremenu naplate (15.05. - 30.09.), po postavljanju parkirališne opreme, satne karte mogu se kupiti na automatima za prodaju karata (s uputama), kioscima Tiska te slanjem tekstualne poruke (SMS) na odgovarajući broj zone. Ako usluga korištenja parkirališnog mjesta nije podmirena na vrijeme, plaćanje se regulira izdavanjem višesatne parkirališne karte - VPK. Vrijeme koje vozilo može provesti na naplatnom mjestu bez plaćene usluge korištenja parkirališta je najviše 15 minuta od dolaska na parkiralište. 

Važno je obratiti pozornost na točnost podataka pri m-uplatama. Satne karte važno je pravilno istaknuti ispod vjerobranskog stakla, upravo kako je na istima i naznačeno.
Povlaštene parkirališne karte (PPK) mogu se nabaviti u uredu komunalnog poduzeća Škovacin d.o.o., Obala kneza Domagoja 54, svakim radnim danom (09-14h i 17-21 h) te subotom (09-14 h).

Svi kupci PPK trebaju priložiti dokumentaciju vozila, te OIB vlasnika vozila.  Molimo korisnike da poštuju horizontalnu i vertikalnu signalizaciju, te  da istaknu oznaku pristupačnosti sukladno propisima.         

Na javnim parkiralištima posebno su obilježena mjesta rezervirana za parkiranje vozila osoba s invaliditetom. Osobe s invaliditetom koje u vozilu imaju sukladno propisima istaknut važeći znak pristupačnosti iz članka 40. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08, 48/10  i 74/11), te članka 2. Pravilnika o pristupačnosti (NN broj 78/08), odnosno istovjetni standardizirani model invalidske iskaznice zemalja Europske unije, tzv. Blue Badge, imaju pravo parkirati vozilo na označenim parkirališnim mjestima za osobe s invaliditetom bez plaćanja naknade.
Prava koja proizlaze iz znaka pristupačnosti ne smije koristiti osoba koja nije osoba s invaliditetom. Pravo na znak pristupačnosti ima osoba s 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto. Nije potrebno da osoba s invaliditetom bude vlasnik vozila jer znak pristupačnosti glasi na osobu a ne na vozilo. 

            

CAR PARK RATES / PARKPLATZPREISE / TARIFFE DI SOSTA

 CAR PARK RATES / PARKPLATZPREISE / TARIFFE DI SOSTA (PDF 0,5 MB)

Cjenik parkirališta 2017.

 

Cjenik korištenja javnog parkirališta u naplati (PDF 1,08 MB)

SLUŽBA ZA KORISNIKE

Parkirališna služba Škovacin d.o.o.
PRIGOVORI, UPITI, BLAGAJNA – radno vrijeme sa strankama:
• pon. – pet. od 09 do 14 h i 17 do 21 h
• subotom od 09 do 14 h
• tel./fax. +385 (0)22 558 427
• e-mail: parking@skovacin.hr 

GB
Parking Service Customer Support
Skovacin Ltd.
Address: Obala kneza Domagoja 54, 22203
Rogoznica, HR
Email: parking@skovacin.hr
Telephone: 00385.22.558.427
Office Hours (Cash Desk):
Monday through Friday 9am – 2pm and 5pm - 9pm
Saturday 9am – 2pm
Sunday and National Holidays All Offices Closed
Complaints, questions, appeals and suggestions in
writing: by registered mail, addressing it to the
above address or by e-mail

DE
Parkplatz Kundenservice
Skovacin mbH
Anschrift: Obala kneza Domagoja 54, 22203
Rogoznica, HR
E-Mail: parking@skovacin.hr
Telefon: +385 22 558 427
Öffnungszeiten (Kasse):
Montag - Freitag 09.00 -14.00 Uhr und
17.00 – 21.00 Uhr
Samstag 09.00 bis 14.00 Uhr
Sonntags und an nationalen Feiertagen geschlossen
Beschwerde, Fragen, Klagen und Vorschäge in
schriftlicher Form ergehen an die oben genannte
Anschrift per Einschreibebrief oder per E-Mail

IT
Parcheggio - Servizio Clienti
Skovacin S.p.A.
Indirizzo: Obala kneza Domagoja 54, 22203
Rogoznica, HR
E-mail: parking@skovacin.hr
Telefono: 00385-22-558-427
Orario d'ufficio (Ufficio Cassa):
Da lunedì a venerdì dalle 09:00 alle 14:00 e 17:00
alle 21:00
Sabato dalle 09:00 alle 14:00
Chiuso domenica e festivi
Reclami, domande, ricorsi e suggerimenti in forma
scritta: a mezzo raccomandata all'indirizzo sopra
riportato o tramite posta elettronica

mParking - plaćanje usluge putem SMS poruke

Korisnik javnog parkirališta može samostalno kupiti satnu kartu mobilnim telefonom sukladno istaknutim uputama za korisnike. Kupnja satne karte mobilnim telefonom obavlja se elektronički. Za plaćeno parkiranje koje je prihvaćeno i evidentirano u informacijskom sustavu organizatora parkiranja ne izdaje se tiskana parkirališna karta, nego Korisnik zaprima SMS potvrdu o plaćenoj satnoj parkirališnoj karti.

Pri plaćanju SMS-om treba upisati točnu registarsku oznaku i poruku poslati na odgovarajući broj zone u kojoj je vozilo parkirano:

708205 - ZONA 1

708206 - ZONA 2

Ako korisnik ne primi SMS potvrdu o plaćenoj satnoj parkirališnoj karti unutar dvije (2) minute od slanja SMS poruke kojom se plaćanje želi izvršiti smatra se da plaćanje nije uspjelo te ga treba izvršiti koristeći jedan od ostalih ponuđenih načina.
Korisnik će dobiti SMS-om upozorenje o isteku vremena za koje je plaćeno korištenje javnim parkiralištem, nakon čega može platiti satnu parkirališnu kartu za korištenje javnim parkiralištem za sljedećih 60 minuta slanjem nove SMS poruke.

Ova usluga je moguća samo za brojeve hrvatskih mobilnih mreža.

UPUTE ZA PLAĆANJE - ZONA 1 (PDF 0,13 MB)

UPUTE ZA PLAĆANJE - ZONA 2 (PDF 0,13 MB)